Tre villaer på Slemdal, Oslo – R21 Arkitekter

slemdal tennisveien r21 arkitekter birk & co asp adam bygg buer entreprenør murmester R halimi østlandske keramiske sto norge vs element fagflis betong sandwich veggelementer hulldekker puss elementer sandwichelementer betongelement betongelementer mineralpuss

Postet i 1-2020