om mur+betong

Tidsskriftet mur+betong (utgitt siden 1946) presenterer arkitektur fra inn- og utland samt teknisk fagstoff om mur, betong og byggkeramikk.

Målet er å spre inspirasjon og kunnskap om mur-, flis- og betongbransjens produkter og løsninger.

Målgruppe: arkitekter, utbyggere, rådgivende ingeniører, entreprenører samt beslutningstagere i stat og kommune.

Redaktør Mari Flaata har redigert tidsskriftet siden 1985.
Byggekunstspalten forfattes av Espen Surnevik og Jørgen Tandberg, begge AHO.

 

Redaksjonsutvalget

består av arkitekturskribent samt representanter for de ulike fagområdene:

 Espen Surnevik og Jørgen Tandberg, begge AHO  arkitektur
 Silje Skadal  betongelementer
 Vetle Houg  sement, betong
 Kristin Kvisvik og Knut Bryne  ferdigbetong
 Stig Troset  tegl og blokk

 

Styret

Svein Eriksson (Heidelberg Materials Sement), styreleder
Tove Narvestad (Wienerberger)
John-Erik Reiersen (Betong Norge)
Ole Fredrik Fodnes (weber/Saint-Gobain Byggevarer)
Jan Eldegard Hjelle (Betong Norge)

 

Bak utgiverselskapet MUR+BETONG AS

står de store aktørene i mur-, betong- og flisbransjen (til sammen representerer disse over 400 bedrifter) – pluss redaktør og tidl. arkitekturskribent:

Betong Norge
Betongfokus
BMC AS
Einar Dahle
Norsk fabrikkbetongforening – Fabeko
Leca Norge AS
Mari Flaata (red.)
Heidelberg Materials Sement Norge AS
Norsk Byggkeramikkforening
Norsk mur- og flisforum
Tunge Ting AS/Schwenk Norge AS
weber/Saint-Gobain Byggevarer AS
Wienerberger AS