annonser

Fire nr. pr. år, á 72 sider, rikt illustrert. Opplag: 1800 eks.

Kontaktinfo

redaktør Mari Flaata, tlf. 915 43 355 • post[at]murbetong.no

Målgruppe

  • arkitekter
  • profesjonelle byggherrer, eiendomsforvaltere
  • rådgivende ingeniører
  • entreprenører, murmestre, andre utførende
  • undervisnings- og forskningsinstitusjoner
  • bygningsmyndigheter, byggevareprodusenter

Tekniske data

Bladformat: 210×297
Satsflate: 174×249
Antall spalter: 3
Spaltebredde: 54
Utfallende trykk: Ja, uten tillegg i pris
Papirkvalitet omslag: Galerie Art Silk 250 g
Papirkvalitet innmat: Galerie Art Silk 115 g
Raster: 94

Frister

Nr. Bestillingsfrist Matriellfrist Utgivelse
1 17. februar 24. februar medio mars
2 23. mai 30. mai medio juni
3 1. september 8. september medio september
4 17. november 24. november medio desember

Avbestillingsfrist = bestillingsfrist
Reklamasjonsretten bortfaller hvis materiellfrist ikke overholdes.
Reklamasjoner, rettelser og stoppordre må gis skriftlig.

Priser

Annonse 4-farge Pris Bilag Pris
1/1 side 22.900 4 sider løst 23.000
1/2 side 14.900 4 sider stiftet 23.000
1/3 side 9.900 8 sider løst 28.000
1/4 side 7.900 8 sider stiftet 28.000

Alle priser i NOK, ekskl. mva. Forbehold om prisendringer.
Løse bilag påtrykkes «Bilag til MUR+BETONG».
Stiftede bilag leveres i brutto råformat A3.
Byråprovisjon: 5,0 %. Formidlingsgodtgjørelse: 5,0 %

Formater

Format (bxh) 1/1 side 1/2 side 1/3 side 1/4 side
Liggende 174×122 174×80 174×59
Stående 174×249 84×249
Utfallende 216×303

Annonsemateriell i PDF-format til post[at]murbetong.no