annonser

Fire nummer pr. år á 72 sider, rikt illustrert. Opplag: 1750 eks.

Kontaktinfo

redaktør Mari Flaata, tlf. 915 43 355 • mari[at]murbetong.no

Målgruppe

  • arkitekter
  • profesjonelle byggherrer, eiendomsforvaltere
  • rådgivende ingeniører
  • entreprenører, murmestre, andre utførende
  • undervisnings- og forskningsinstitusjoner
  • bygningsmyndigheter, byggevareprodusenter

Tekniske data

Bladformat: 210×297
Satsflate: 174×249
Antall spalter: 3
Spaltebredde: 54
Utfallende trykk: Ja, uten tillegg i pris
Papirkvalitet omslag: Galerie Art Silk 250 g
Papirkvalitet innmat: Galerie Art Silk 115 g
Raster: 94

Frister

Nr. Bestillingsfrist Matriellfrist Utgivelse
1 22. februar 29. februar medio mars
2 23. mai 30. mai medio juni
3 28. august 4. september medio september
4 20. november 27. november medio desember

Avbestillingsfrist = bestillingsfrist
Reklamasjonsretten bortfaller hvis materiellfrist ikke overholdes.
Reklamasjoner, rettelser og stoppordre må gis skriftlig.

Priser

Annonse 4-farge Pris Bilag Pris
1/1 side 23.900 4 sider løst 23.900
1/2 side 14.900 4 sider stiftet 23.900
1/3 side 9.900 8 sider løst 28.900
1/4 side 7.900 8 sider stiftet 28.900

Alle priser i NOK, ekskl. mva. Forbehold om prisendringer.
Løse bilag påtrykkes «Bilag til mur+betong».
Stiftede bilag leveres i brutto råformat A3.
Byråprovisjon: 5,0 %. Formidlingsgodtgjørelse: 5,0 %

Formater

Format (bxh) 1/1 side 1/2 side 1/3 side 1/4 side
Liggende 174×122 174×80 174×59
Stående 174×249 84×249
Utfallende 216×303

Utfallende uten pristillegg. Annonsemateriell i PDF-format til post[at]murbetong.no