Murarkitektur: Permanens i foranderligheten

Postet i 2–2003