03 – 2010r

Fire nr. pr. år, á 68–72 sider, rikt illustrert. Opplag: 2400 eks.

Kontaktinfo
Annonser: Eirik Steine-Eriksen
Mobil 907 56 059 • e.s-e@online.no
Materiell til red.: Mari Flaata
Mobil 915 43 355 begin_of_the_skype_highlighting 915 43 355 end_of_the_skype_highlighting • post@murbetong.no

Målgruppe
• arkitekter
• profesjonelle byggherrer, eiendomsforvaltere
• rådgivende ingeniører
• entreprenører, murmestre, andre utførende
• undervisnings- og forskningsinstitusjoner
• bygningsmyndigheter, byggvareprodusenter

Tekniske data
Bladformat: 210×297
Satsflate: 172×247
Antall spalter: 3
Spaltebredde: 54
Utfallende trykk: Ja, uten tillegg i pris
Papirkvalitet omslag: 270 g Silk
Papirkvalitet innmat: 115 g Silk
Raster: 94

 

Frister
Nr. Bestillingsfrist Materiellfrist Utgivelse
1 15. februar 20. februar medio mars
2 15. mai 20. mai medio juni
3 15. august 20. august medio september
4 15. november 20. november medio desember

 

Priser
Annonse 4-farge Pris Bilag Pris
1/1 side
18.000
4 sider løst
19.500
1/2 side
13.000
4 sider stiftet
19.500
1/3 side
9.000
8 sider løst
24.000
1/4 side
7.000
8 sider stiftet
24.000

 

Formater
Format (bxh) 1/1 side 1/2 side 1/3 side 1/4 side
Liggende
172×247
172×121
172×81
172×65
Stående
172×247
84×247
54×247
84×121
Utfallende
220×307

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MUR+BETONG • Post: Pb. 102 Lilleaker, 0216 OSLO
Besøk: Lilleakerveien 2b, inng. Norcem, Oslo
Tlf: 22 87 84 21Faks: 22 87 84 01 begin_of_the_skype_highlighting 22 87 84 01 end_of_the_skype_highlighting • post@murbetong.no
Org.nr. 990 980 675 MVA


Postet i Uncategorized