Feltutbygging i bærende murverk, Notodden

Postet i 4–2004