4•2016

mur+betong er et bransjeeid tidsskrift om arkitektur og byggeteknikk. Innholdet er tredelt:
  • Norske byggverk, presentert av arkitekten
  • Prosjektering og utførelse, forfattet av fagfolk på de ulike områder
  • Fast arkitekturspalte med inspirasjon fra utlandet, signert professor, sivilarkitekt MNAL Dahle