1•2024

mur+betong er et bransjeeid tidsskrift om arkitektur og byggeteknikk.

 

Innholdet er tredelt:

  • Norske byggverk, presentert av arkitekten
  • Prosjektering og utførelse, forfattet av fagfolk på de ulike områdene
  • Byggekunst – fast arkitekturspalte med inspirasjon fra utlandet signert Espen Surnevik og Jørgen Tandberg, begge AHO